zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Motorna ulja

 

Broj nabave: 04-68/13
Datum objave: 17.4.2013.
Rok: 07.05.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje Motorna ulja
DZN Motorna ulja
Troskovnik Motorna ulja
Dodatna informacija br. 1
Odluka o odabiru Motorna ulja
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
EOJN Objava ugovora Motorna ulja

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555