zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Potrošni elektromaterijal

 

Broj nabave: 04-13/13
Datum objave: 02.05.2013.
Rok: 21.05.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Dokumentacija za nadmetanje
Prilog IV - Troškovnik
EOJN-P
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Odluka o odabiru
EOJN Obavijest o sklopljenom ugovoru

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555