zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Održavanje i podrška programskog paketa „GALIOT“ i „GREGOR“

 

Broj nabave: 04-22/13
Datum objave: 03.05.2013.
Rok: 23.05.2013.
Status: Poništeno

 

Popis dokumenata

 

EOJN-P
Dokumentacija za nadmetanje

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555