zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Nabava izvora svjetlosti izrađenih u Led tehnologiji

 

Broj nabave: 04-64/13
Datum objave: 22.5.2013.
Rok: 11.06.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Dokumentacija za nadmetanje Nabava izvora svjetlosti izrađenih u Led tehnologiji
Prilog VI Nabava izvora svjetlosti izrađenih u Led tehnologiji
Poziv na nadmetanje Nabava izvora svjetlosti izrađenih u LED tehnologiji
Dodatna informacija br. 1 Nabava izvora svjetlosti izrađenih u LED tehnologiji
Dodatna informacija br 2 Nabava izvora svjetlosti izrađenih u Led tehnologiji
EOJN Obavijest o sklopljenom ugovoru Nabava izvora svjetlosti izrađenih u Led tehnologiji
Zapisnik o javnom otvaranju ponudaNabava izvora svjetlosti izrađenih u Led tehnologiji
Odluka o odabiru Nabava izvora svjetlosti izrađenih u Led tehnologiji

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555