zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Održavanje i podrška programskog paketa „GALIOT“ i „GREGOR“

 

Broj nabave: 04-22A/13
Datum objave: 24.5.2013.
Rok: 13.06.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje Održavanje i podrška programskog paketa „GALIOT“ i „GREGOR“
Dokumentacija za nadmetanje Održavanje i podrška programskog paketa „GALIOT“ i „GREGOR“
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Odluka o odabiru
EOJN Ugovor

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555