zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Usluga servisiranja nadogradnje vatrogasnih vozila Zračne luke Split i redovni godišnji servis

 

Broj nabave: 04-79/13
Datum objave: 28.5.2013.
Rok: 18. 6. 2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Dokumentacija za nadmetanje Usluga servisiranja nadogradnje vatrogasnih vozila Zračne luke Split i redovni godišnji servis
Prilog IV Usluga servisiranja nadogradnje vatrogasnih vozila Zračne luke Split i redovni godišnji servis
Prilog V Usluga servisiranja nadogradnje vatrogasnih vozila Zračne luke Split i redovni godišnji servis
Poziv na nadmetanje Usluga servisiranja nadogradnje vatrogasnih vozila Zračne luke Split i redovni godišnji servis
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Odluka o odabiru
Obavijest o sklopljenom ugovoru

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555