zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Odrzavanje IER periferne opreme

 

Broj nabave: 04-15A/13
Datum objave: 28.5.2013.
Rok: 18.6.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje Odrzavanje IER periferna opreme
Dokumentacija za nadmetanje Odrzavanje IER periferne opreme
Odluka o odabiru Odrzavanje IER
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Odrzavanje IER
EOJN Objava ugovora Odrzavanje IER

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555