zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Nabava Microsoft licenci za Microsoft Office

 

Broj nabave: 04-78/13
Datum objave: 28.5.2013.
Rok: 19.6.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

EOJN Poziv na nadmetanje Microsoft licence
Dokumentacija za nadmetanje Microsoft licence
Prilog V Microsoft licence
EOJN Obavijest o sklopljenom ugovoru
Odluka o odabiru Microsoft licence
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Microsoft licence

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555