zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Opremanje servisnog vozila

 

Broj nabave: 04-42/13
Datum objave: 7.6.2013.
Rok: 27.6.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Dokumentacija za nadmetanje Opremanje servisnog vozila
Poziv na nadmetanje Opremanje servisnog vozila
Opremanje servisnog vozila Prilog V
Opremanje servisnog vozila Prilog VI
EOJN Obavijest o sklopljenom ugovoru Opremanje servisnog vozila
Odluka o odabiru Opremanje servisnog vozila
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Opremanje servisnog vozila

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555