zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split

 

Broj nabave: 04-20/13
Datum objave: 28.6.2013.
Rok: 13.08.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje EOJN Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split
Dokumentacija za nadmetanjeUsluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split
Dodatna informacija Pojašnjenje br. 1.
Dodatna informacija pojasnjenje br 2
Obavijest o sklopljenom ugovoru Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split
Odluka o odabiru Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split
EOJN Ispravak objave

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555