zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Istražni radovi u svrhu određivanja nosivosti i stanja operativnih površina ZLS

 

Broj nabave: 08-77/13
Datum objave: 25.9.2013.
Rok: 16.10.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Dokumentacija za nadmetanje
Prilog IX ZLS Program istražnih radova
Prilog X Troškovnik
Dodatna informacija br 1- Istražni radovi u svrhu određivanja nosivosti i stanja operativnih površina ZLS
EOJN Objava ugovora Istražni radovi u svrhu određivanja nosivosti i stanja operativnih površina ZLS
Odluka o odabiru Istražni radovi u svrhu određivanja nosivosti i stanja operativnih površina ZLS
Zapisnik o otvaranju ponuda Istražni radovi u svrhu određivanja nosivosti i stanja operativnih površina ZLS

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555