zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Usluga održavanja i podrške za sustav za nadzor buke

 

Broj nabave: 08-81/13
Datum objave: 2.10.2013.
Rok: 10.09.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ug. Usluga održ. i podrške za sustav za nadzor buke
EOJN Obavijest o sklopljenim ugovorima Usluga održavanja i podrške za sustav za nadzor buke

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555