zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Usluge fizičko tehničke zaštite I 2013

 

Broj nabave: 02-17/13
Datum objave: 28.10.2013.
Rok: 14.11.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda I
Obavijest o sklopljenim ugovorima
Odluka o odabiru Usluge fizičko tehničke zaštite I 2013
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Usluge fizičko tehničke zaštite I 2013

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555