zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Uredske potrepštine i pribor

 

Broj nabave: 06-5/13
Datum objave: 12.12.2013.
Rok: 13.01.2014.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje Uredske potrepštine i pribor
Uredske potrepštine i pribor Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik Uredske potrepštine i pribor
Prilog VI Uzorci Uredske potrepštine i pribor
Izmjena br.1 Uredske potrepštine i pribor
Obavijest o dodatnim informacijama Uredske potrepštine i pribor
EOJN Obavijest o sklopljenom ugovoru Uredske potrepštine i pribor
Odluka o odabiru Uredske potrepštine i pribor
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Uredske potrepštine i pribor

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555