zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Tinte i toneri

 

Broj nabave: 06-6/13
Datum objave: 12.12.2013.
Rok: 13.01.2014.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje Tinte i toneri
Dokumentacija za nadmetanje Tinte i toneri
Troskovnik Prilog VII Tinte i toneri
Izmjena br.1 Tinte i toneri
Obavijest o dodatnim informacijama Tinte i toneri
Objašnjenje br.1 Tinte i toneri
EOJN Obavijest o sklopljenom ugovoru Tinte i toneri
Odluka o odabiru TInte i toneri
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Tinte i toneri

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555