zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Naftni derivati

 

Broj nabave: 06-16/13A
Datum objave: 12.12.2013.
Rok: 22.01.2014.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Naftni derivati Poziv na nadmetanje
Dokumentacija za nadmetanje Naftni derivati
Prilog VII Troskovnik Naftni derivati
Izmjena br.1 Naftni derivati
Obavijest o dodatnim informacijama Naftni derivati
Objašnjenje br. 1 Naftni derivati
EOJN Obavijest o sklopljenim ugovorima Naftni derivati
Odluka o odabiru Naftni derivati
Naftni derivati Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live cam



SPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555