zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Ispomoć u vatrogasnoj postrojbi 04-2/14

 

Broj nabave: 04-2/14
Datum objave: 18.2.2014.
Rok: 11.03.2014.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Ispomoć u vatrogasnoj postrojbi Dokumentacija za nadmetanje
Ispomoć u vatrogasnoj postrojbi Poziv na nadmetanja
Odluka o odabiru Ispomoc u vatrogasnoj postrojbi
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Ispomoc u vatrogasnoj postrojbi
EOJN Objava ugovora - Ispomoć u vatrogasnoj postrojbi

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555