zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Samohodni zračni starter

 

Broj nabave: 04-03/14
Datum objave: 25.2.2014.
Rok: 18.03.2014.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje Samohodni zračni starter
Dokumentacija za nadmetanje Samohodni zracni starter
Tehnička specifikacija Prilog VII Samohodni zračni starter
Odluka o odabiru Samohodni zracni starter
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Samohodni zracni starter
Objava ugovora EOJN

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555