zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Zaštitni pregledi putnika, osoblja i ručne prtljage

 

Broj nabave: 04-01/14
Datum objave: 28.2.2014.
Rok: 09.04.2014.
Status: Poništeno

 

Popis dokumenata

 

Dokumentacija za nadmetanje Zaštitni pregledi putnika, osoblja i ručne prtljage
Poziv na nadmetanje Zaštitni pregledi putnika, osoblja i ručne prtljage
Odluka o poništenju Zaštitni pregledi putnika, osoblja i ručne prtljage
EOJN Obavijest o poništenju postupka Zaštitni pregledi putnika, osoblja i ručne prtljage

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555