zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Informatička oprema 2014

 

Broj nabave: 04-4/14
Datum objave: 2.5.2014.
Rok: 21.05.2014.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje Informaticka oprema
Informaticka oprema Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik Informatička oprema
Tehnička specifikacija Informatička oprema
Izmjena br.1 Informatička oprema
Prilog VIA -Tehn.spec.
Prilog VIIA-Troškovnik
EOJN Obavijest o sklopljenom ugovoru Informaticka oprema
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Informaticka oprema
Odluka o odabiru Informaticka oprema

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555