zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Zaštitni pregledi putnika,osoblja i ručne prtljage

 

Broj nabave: 04-1/14A
Datum objave: 1.7.2014.
Rok: 12.08.2014.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

EOJN Poziv na nadmetanje Zaštitni pregledi putnika, osoblj i rucne prtljage
Dokumentacija za nadmetanje Zastitni pregledi putnika, osoblja i rucne prtljage
Izmjena br. 1. dokumentacije za nadmetanja Zaštitni pregledi putnika,osoblja i ručne prtljage
Objašnjenje br.1. Zaštitni pregledi putnika,osoblja i ručne prtljage
Objašnjenje br. 2. Zaštitni pregledi putnika,osoblja i ručne prtljage
EOJN Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku Zaštitni pregledi putnika,osoblja i ručne prtljage br.1
Objašnjenje br. 3. Zaštitni pregledi putnika,osoblja i ručne prtljage
Izmjena br.2. dokumentacije za nadmetanja Zaštitni pregledi putnika,osoblja i ručne prtljage
EOJN Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku Zaštitni pregledi putnika,osoblja i ručne prtljage br.2
Objašnjenje br.4 Zaštitni pregledi putnika,osoblja i ručne prtljage
Objašnjenje br. 5 Zaštitni pregledi putnika,osoblja i ručne prtljage
Odluka o odabiru Zaštitni pregledi putnika,osoblja i ručne prtljage
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Zaštitni pregledi putnika,osoblja i ručne prtljage
EOJ Obavijest o sklopljenim ugovorima Zaštitni pregledi putnika, osoblja i ručne prtljage

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555