zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Uređenje i opremanje radionica održavanja

 

Broj nabave: 04-10/14
Datum objave: 11.8.2014.
Rok: 29.08.2014.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje Uređenje i opremanje radionica održavanja
Dokumentacija za nadmetanjeUređenje i opremanje radionica održavanja
Troškovnik Uređenje i opremanje radionica održavanja
Tehnička specifikacijaUređenje i opremanje radionica održavanja
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
EOJN Obavijest o sklopljenom ugovoru
Odluka o odabiru - Uređenje i opremanje radionica održavanja

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555