zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Monitori za FIDS sustav

 

Broj nabave: 04-5/14
Datum objave: 19.8.2014.
Rok: 23.09.2014
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Monitori za FIDS sustav Tehnička specifikacija
DZN Monitori za FIDS sustav
Poziv na nadmetanje Monitori za FIDS sustav
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Odluka o odabiru
EOJN Obavijest o sklopljenom ugovoru - Monitori za FIDS sustav

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555