zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Samohodna čistilica pometač

 

Broj nabave: 04-7/14
Datum objave: 23.8.2014.
Rok: 24.09.2014.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Dokumentacija za nadmetanje Samohodna čistilica pometač
Tehnička specifikacija Samohodna čistilica pometač
Poziv na nadmetanje Samohodna čistilica pometač
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda - Samohodna čistilica pometač
Odluka o odabiru - Samohodna čistilica pometač
EOJN - Obavijest o sklopljenom ugovoru

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555