zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Transportna kolica

 

Broj nabave: 04-9/14
Datum objave: 4.9.2014.
Rok: 25.09.2014.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje
DZN Transportna kolica
Prilog VII - TD Kolica cargo
Prilog VIII - TD Kolica Dolly LD123
Prilog IX - TD Kolica Dolly LD12348
Prilog X - Kolica
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda - Transportna kolica
Odluka o odabiru - Transportna kolica
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Transportna kolica

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555