zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Popravci i rezervni dijelovi za trake sustava transporta ZLS

 

Broj nabave: 04-11/14
Datum objave: 27.11.2014.
Rok: 18.12.2014.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Dokumentacija za nadmetanje - popravci i rezervni dijelovi za trake sustava transporta ZLS
Prilog VI - popravci i rezervni dijelovi za trake sustava transporta ZLS
Poziv za nadmetanje - popravci i rezervni dijelovi za trake sustava transporta ZLS
EOJN Obavijest o sklopljenom ugovoru Popravci i rezervni dijelovi za trake sustava transporta ZLS
Odluka o odabiru Popravci i rezervni dijelovi za trake sustava transporta ZLS
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Popravci i rezervni dijelovi za trake sustava transporta ZLS

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555