zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (KLASA: 330-01/11-02/01; URBROJ: 5030106-11-2) o objavi informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi, radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, Zračna luka Split d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, 21217 Kaštel Štafilić objavljuje Pregled_sklopljenih_ugovora_o_javnoj_nabavi_i_njihovog_izvršenja.pdf.


Registar ugovora 

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 120/2016) Zračna luka Split d.o.o. objavljuje Registar ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma  i Registar ugovora jednostavne nabave.

 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o.  NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

 

U smislu članka 75-83. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Zračna luka Split d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

Plan nabave

 

pdf2.Izmjena plana nabave

 

pdfPlan nabave za 2021. godinu - Izmjena br. 1

 

pdfPlan nabave za 2021. godinu

 

pdfPlan nabave za 2020. godinu - Izmjena_br. 2

 

pdfPlan nabave za 2020. godinu - Izmjena

 

pdfPlan nabave za 2020. godinu

 

 

 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

Sukladno članku 15. stavku 2. i stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) Zračna luka Split d.o.o.,
objavljuje Pravilnik_o_jednostavnoj_nabavi.pdf .

 

Podatke o objavljenim natječajima možete dobiti uvidom na stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

 

Postupci javne nabave u tijeku

 

Predmet Broj nabave Datum objave Rok Status
2020 Naftni derivati 06-2/20 05.06.2020. 30.06.2020. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2020 Opskrba električnom energijom 04-3/20 2.10.2020. 30.10.2020. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2020 Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog održavanja te održavanja vodovoda i kanalizacije u Zračnoj luci Split 04-6/20 29.06.2020. 28.07.2020 Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2020 Usluge liječnika opće medicine 04-5/20 6.7.2020. 21.07.2020. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2021 Nadogradnja i proširenje sustava za kontrolu i naplatu parkiranja 04-5/21 23.6.2021. 13.7.2021. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2021 2.Usluge ispomoći u vatrogasnoj postrojbi 04-17/21A 7.6.2021. 6.7.2021. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2021 Usluge fizičko-tehničke zaštite 04-21/21 19.11.2021. 14.12.2021. Dostava ponuda
2021 Usluge liječnika opće medicine 04-19/21 2.8.2021. 17.8.2021. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2021 Zaštitni pregledi i kontrola pristupa 04-18/21 30.04.2021. 01.06.2021. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555