zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

2016 Opskrba električnom energijom

 

Broj nabave: 04-1/16
Datum objave: 2.2.2016.
Rok: 15.03.2016.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DZN 2016 Opskrba električnom energijom
Troškovnik -Prilog IV 2016 Opskrba električnom energijom
Poziv na nadmetanje 2016 Opskrba električnom energijom
2016 Opskrba električnom energijom Objasnjenje br.1
2016 Opskrba električnom energijom Obavijest o sklopljenom ug.
2016 Opskrba električnom energijom Odluka o odabiru
2016 Opskrba električnom energijom Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555