zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

2016 Podrška i održavanje programskog paketa za podršku procesu prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i robe „Airport Software

 

Broj nabave: 04-37/16
Datum objave: 2.12.2016.
Rok: 22.12.2016.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2016 Podrška i održavanje programskog paketa za podršku procesu prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i robe „Airport Software Dokumentacija za nadmetanje
2016 Podrška i održavanje programskog paketa za podršku procesu prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i robe „Airport Software Dokumentacija za nadmetanje
2016 Podrška i održavanje programskog paketa za podršku procesu prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i robe „Airport Software Troškovnik
Poziv na nadmetanje Podrška i održ. Airport Software
Obavijest o skloplj. ug. podrška i održ.
Zapisnik o javnom otvaranju podrska i odrz.
Odluka o odabiru podrska i odrz.

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555