zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2017 Sustav za zaštitni pregled predane prtljage

 

Broj nabave: 04-7/17
Datum objave: 12.7.2017.
Rok: 17.10.2017.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2017 Sustav za zaštitni pregled predane prtljage DON
2017 Sustav za zaštitni pregled predane prtljage Tehnička spec
2017 Sustav za zaštitni pregled predane prtljage Troškovnik
2017 Sustav za zaštitni pregled predane prtljage ESPD
2017 Sustav za zaštitni pregled predane prtljage Obavijest o nadmetanju
2017 Sustav za zaštitni pregled predane prtljage Objašnjenje -izmjena br. 1
DON verzija 2 Sustav za zaštitni pregled predane prtljage
Sustav za zaštitni pregled predane prtljage Objašnjenje izmjena br. 2
Odluka o odabiru 2017 Sustav za zaštitni pregled predane prtljage
2017 Sustav za zaštitni pregled predane prtljage Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Obavijest o dodjeli ugovora 2017 Sustav za zaštitni pregled predane prtljage

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555