zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

2017 Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u Zračnoj luci Split

 

Broj nabave: 04-19/17
Datum objave: 19.10.2017.
Rok: 23.11.2017.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2017 Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u Zračnoj luci Split
Troškovnik 2017 Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u Zračnoj luci Split
ESPD 2017 Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u Zračnoj luci Split
Obavijest o nadmetanju 2017 Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u Zračnoj luci Split
TED Obavijest o nadmetanju 2017 Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u Zračnoj luci Split
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2017 Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u Zračnoj luci Split
Odluka o odabiru 2017 Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u Zračnoj luci Split
Obavijest o sklopljenom ugovoru 2017 Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u Zračnoj luci Split

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555