zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2017 Zaštitni pregledi putnika, osoblja, vozila, prtljage, tereta i potrepština Zračne luke

 

Broj nabave: 04-20/17
Datum objave: 20.11.2017.
Rok: 14.12.2017.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2017 Zaštitni pregledi
Troskovnik 2017 Zastitni pregledi
ESPD 2017 Zastitni pregledi
Obavijest o nadmetanju 2017 Zastitni pregledi
Izmjena br.1 Zaštitni pregledi putnika, osoblja, vozila, prtljage, tereta i potrepština Zračne luke
Odluka o odabiru 2017 Zaštitni pregledi
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 2017 Zaštitni pregledi
Zapisni o otvaranju ponuda 2017 Zaštitni pregledi
Obavijest o sklopljenom ugovoru 2017 Zaštitni pregledi putnika, osoblja, vozila, prtljage, tereta i potrepština Zračne luke

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555