zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

SAVJETOVANJE Usluga ispomoći u vatrogasnoj postrojbi

 

Broj nabave: 04-21/17
Datum objave: 14.12.2017.
Rok: 19.12.2017.
Status: Savjetovanje

 

Popis dokumenata

 

DON 2017 Usluga ispomoći u vatrogasnoj postrojbi
Troškovnik 2017 Usluga ispomoći u vatrogasnoj postrojbi
Savjetovanje 2017 Usluga ispomoći u vatrogasnoj postrojbi
ESPD 2017Usluga ispomoći u vatrogasnoj postrojbi

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555