zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2017 Usluga ispomoći u vatrogasnoj postrojbi

 

Broj nabave: 04-21/17
Datum objave: 27.12. 2017.
Rok: 23.01.2018.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2017 Usluga ispomoći u vatrogasnoj postrojbi DON
2017 Usluga ispomoći u vatrogasnoj postrojbi Troškovnik
ESPD 2017 Usluga ispomoći u vatrogasnoj postrojbi
Zapisnik o javnom otvaranjuponuda 2017 Usluga ispomoći u vatrogasnoj postrojbi

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555