zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Nadogradnja FIDS sustava

 

Broj nabave: 04-4/18
Datum objave: 17.1.2018.
Rok: 6.2.2018.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2018 Nadogradnja FIDS sustava DON
2018 Nadogradnja FIDS sustava Tehnička specifikacija
2018 Nadogradnja FIDS sustava Troškovnik
2018 Nadogradnja FIDS sustava Obavijest o nadmetanju
2018 Nadogradnja FIDS sustava Odluka o odabiru
2018 Nadogradnja FIDS sustava Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
2018 Nadogradnja FIDS sustava Obavijest o sklopljenom ugovoru

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555