zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

2018. Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split

 

Broj nabave: 04-2/18
Datum objave: 22.1.2018.
Rok: 20.02.2018.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2018. Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split
2018. Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split Troskovnik
2018. Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split ESPD
2018. Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split Izvjesce
Obavijest o nadmetanju - 2018. Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split
Objašnjenje Izmjena br. 1 2018 Usluga ispomoći čišćenja
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2018. Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split
Odluka o odabiru Adriatic servis 2018. Usluga ispomoći čišćenja
Odluka o odabiru - DUD
Obavijest o dodjeli ugovora - 2018. Usluga ispomoći čišćenja

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555