zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

2018 Usluge medicinske sestre

 

Broj nabave: 04-8/18
Datum objave: 20.2.2018.
Rok: 07.03.2018.
Status: Pregled i ocjena ponuda

 

Popis dokumenata

 

DON 2018 Usluge medicinske sestre
2018 Usluge medicinske sestre Troškovnik
2018 Usluge medicinske sestre ESPD
2018 Usluge medicinske sestre Poziv na nadmetanje

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555