zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

2018 Utovarivač transporter

 

Broj nabave: 04-1/18
Datum objave: 30.3.2018.
Rok: 19.04.2018.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2018 Utovarivac transporter
2018 Utovarivac ESPD
Tehnička specifikacija 2018 Utovarivač
2018 Utovarivac Troskovnik
2018 Utovarivač transporter Obavijest o nadmetanju
2018 Utovarivač transporter Odluka o odabiru
2018 Utovarivač transporter Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
2018 Utovarivač transporter Obavijest o dodjeli ugovora

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555