zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Samohodna elektro teleskopska transportna traka

 

Broj nabave: 04-6/18
Datum objave: 30.3.2018.
Rok: 18.04.2018.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2018 Transp. traka
ESPD 2018 Transp. traka
Troškovnik 2018 Transp. traka
Tehnička specifikacija 2018 Transp. traka
2018 Samohodna elektro teleskopska transportna traka Odluka o odabiru
2018 Samohodna elektro teleskopska transportna traka Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
2018 Samohodna elektro teleskopska transportna traka Odluka o odabiru
2018 Samohodna elektro teleskopska transportna traka Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
2018 Samohodna elektro teleskopska transportna traka Obavijest o nadmetanju
Obavijest o sklopljenom ugovoru 2018 Samohodna elektro teleskopska transportna traka

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555