zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog održavanja te održavanja vodovoda i kanalizacije u Zračnoj luci Split

 

Broj nabave: 04-10/18
Datum objave: 27.4.2018.
Rok: 03.05.2018
Status: Savjetovanje

 

Popis dokumenata

 

Obavijest o savjetovanju 2018 Usluga ispomoći radne snage

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live cam



SPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555