zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

2018 Naftni derivati

 

Broj nabave: 06-11/18
Datum objave: 11.5.2018.
Rok: 24.05.2018.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2018 Naftni derivati DON
2018 Naftni derivati ESPD
2018 Naftni derivati Obavijest o nadmetanju
2018 Naftni derivati Troškovnik
2018 Naftni derivati Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
2018 Naftni derivati Odluka o odabiru
2018 Naftni derivati Obavijest o sklopljenom ugovoru

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555