zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

2018 Opskrba električnom energijom

 

Broj nabave: 04-12/18A
Datum objave: 3178.2018.
Rok: 11.09.2018
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Obavijest o prethodnom savjetovanju - Opskrba el. energijom 2018- 04-12/18A
DON Opskrba elektricnom energijom
Troskovnik - Opskrba elektricnom energijom 2018
2018 Opskrba elektricnom energijom Izvjesce o savjetovanju
izvješće o savjetovanju 04-12-18A
2018 Opskrba električnom energijom Odluka o odabiru
2018 Opskrba električnom energijom Zapisnik o otvaranju ponuda
2018 Opskrba električnom energijom Obavijest o nadmetanju
2018 Opskrba električnom energijom Obavijest o dodjeli ugovora

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555