zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Namještaj za trgovinu

 

Broj nabave: 06-42/18
Datum objave: 24.12.2018.
Rok: 17.01.2019.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON Namještaj za trgovinu
Troškovnik Namještaj za trgovinu
Obavijest o nadmetanju - Namještaj za trgovinu
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2018 Namještaj za trg.
Odluka o odabiru - 2018 Namjestaj za trg.
2018 Namještaj za trgovinu Obavijest o dodjeli ugovora

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555