zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2019 Službena odjeća

 

Broj nabave: 06-1/19
Datum objave: 25.01.2019.
Rok: 14.02.2019.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2019 Službena odjeća
Troškovnik 2019 Sluzbena odjeca
Tehnička spec. 2019 Sluzbena odjeca
Objašnjenje br.1 2019 Sluzbena odjeca
Objašnjenje br. 2 2019 Sluzbena odjeca
Objašnjenje br. 3 2019 Sluzbena odjeca
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2019 Sluzbena odjeca
Obavijest o nadmetanju 2019 Sluzbena odjeca
2019 Službena odjeća Odluka o odabiru
2019 Službena odjeća Obavijest o dodjeli ugovora

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555