zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2019 Zaštitna radna odjeća i obuća

 

Broj nabave: 06-5/19
Datum objave: 25.02.2019.
Rok: 29.05.2019.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2019 Zaštitna radna odjeća i obuća DON
2019 Zaštitna radna odjeća i obuća Tehnička specifikacija
2019 Zaštitna radna odjeća i obuća Troškovnik
2019 Zaštitna radna odjeća i obuća Obavijest o nadmetanju
2019 Zaštitna radna odjeća i obuća Informacija o žalbi
DON-verzija 2019 Zaštitna radna odjeća i obuća
Tehnička specifikacija -verzija 2 2019 Zaštitna radna odjeća i obuća
Informacija o izjavljenoj žalbi 2019 Zaštitna radna odjeća i obuća
2019 Zaštitna radna odjeća i obuća Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
2019 Zaštitna radna odjeća i obuća Odluka o odabiru
2019 Zaštitna radna odjeća i obuća Obavijest o dodjeli ugovora

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555