zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2019 Profesionalna ugostiteljska oprema

 

Broj nabave: 07-26/19
Datum objave: 15.3.2019.
Rok: 04.04.2019
Status: Pregled i ocjena ponuda

 

Popis dokumenata

 

Obavijest o nadmetanju 2019 Profesionalna ugost. oprema
DON 2019 Profesionalna ugostiteljska oprema
Tehnička spec. 2019 Profesionalna ugostiteljska oprema
Troškovnik Grupa 1
Troškovnik Grupa 2
Troškovnik Grupa 3
Troškovnik Grupa 4

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555