zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2019 Namještaj za urede i radne prostore

 

Broj nabave: 04-25/19
Datum objave: 25.03..2019.
Rok: 12.12.2019.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2019 Namještaj za urede i radne prostore DON
2019 Namještaj za urede i radne prostore Troškovnik
2019 Namještaj za urede i radne prostore Tehnička specifikacija
2019 Namještaj za urede i radne prostore Obavijest o nadmetanju
2019 Namještaj za urede i radne prostore Sheme elemenata
Odluka o odabiru 2019 Namještaj za urede i radne prostore
Zapisnik o javnom otvaranju 2019 Namještaj za urede i radne prostore
Obavijest o sklopljenom ugovoru 2019 Namještaj za urede i radne prostore

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555