zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2019 Kolica za prtljagu

 

Broj nabave: 04-12/19
Datum objave: 23.7.2019.
Rok: 19.8.2019.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2019 Kolica za prtljagu
2019 Troškovnik kolica za prtljagu
2019 Kolica za prtljagu Tehnička specifikacija
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2019 kolica za prtljagu
2019 Kolica za prtljagu Odluka o odabiru
2019 Kolica za prtljagu Obavijest o nadmetanju
2019 Kolica za prtljagu Obavijest o sklopljenom ugovoru

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555