zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2019 Mobilni trakasti transporter

 

Broj nabave: 04-10/19
Datum objave: 23.7.2019.
Rok: 19.8.2019.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Obavijest o nadmetanju 2019 Mobilni trakasti transporter
Don 2019 Mobilni trakasti transporter
2019 Mobilni trakasti transporter Troškovnik
2019 Mobilni trakasti transporter Tehnička specifikacija
2019 Mobilni trakasti transporterZapisnik o javnom otvaranju ponuda
2019 Mobilni trakasti transporter Odluka o odabiru
Obavijest o dodjeli ugovora 2019 Mobilni trakasti transporter

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555