zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2019 Samohodne putničke stepenice

 

Broj nabave: 04-11/19
Datum objave: 23.7.2019.
Rok: 20.08.2019.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2019 Samohodne putničke stepenice DON
2019 Samohodne putničke stepenice Troškovnik
2019 Samohodne putničke stepenice Tehnička specifikacija
2019 Samohodne putničke stepenice Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
2019 Samohodne putničke stepenice Odluka o odabiru
Obavijest o nadmetanju 2019 Samohodne putničke stepenice
2019 Samohodne putničke stepenice Obavijest o dodjeli ugovora

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555